منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

کتاب کتاب مهره‌ی حیاتی

معرفی کتاب مهره‌ی حیاتی

ست گودین، یکی از نویسندگان و متخصصان موفق در زمینه‌ ی توسعه شخصی و مدیریت است. او در کتاب‌ ها و مقالات خود به ارائه‌ ی اصول و راهکار هایی…

مقاله تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی دو شاخه مهم در دنیای عکاسی هستند که به دلیل ویژگی‌ ها و کاربرد های متفاوت، از هم متمایز می‌ شوند. در این مقاله به…