اینستاگرام

مقاله الگوریتم اینستاگرام

الگوریتم های اینستاگرام در سال 2022

الگوریتم اینستاگرام چیست و چکاری را انجام می دهد؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است. اگر حتی یک جستجوی ساده در مورد الگوریتم…