دانلود کتاب مهره‌ی حیاتی

کتاب کتاب مهره‌ی حیاتی

معرفی کتاب مهره‌ی حیاتی

ست گودین، یکی از نویسندگان و متخصصان موفق در زمینه‌ ی توسعه شخصی و مدیریت است. او در کتاب‌ ها و مقالات خود به ارائه‌ ی اصول و راهکار هایی…