منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

سعید دانشمندی

کتاب The book of being everything

معرفی کتاب همه چیز بودن

کتاب همه چیز بودن نگاهی متفاوت به شیوه‌ ی زندگی دارد، شاید حتی گفته‌ های امیلی واپنیک خلاف ارزش‌ های اجتماعی باشد. اما بی‌ تردید راهنمای افرادی خواهد بود که به دنبال ارزش‌…