کپی رایتر

مقاله کپی رایتینگ

7 راه کپی رایتینگ موثر، کپی رایتینگ چیست؟

کپی‌ رایتینگ یکی از مهم ترین عناصر هر نوع بازاریابی  و مارکتینگ برای یک برند و همانند یک فراخوانی برای اقدام Call-To-Action(CTA) (تشویق کاربر به کلیک) اما در مقیاسی بزرگ‌…